Vad kan gå fel vid en avregistrering? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad kan gå fel vid en avregistrering?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Fel som kan uppstå vid avregistrering är till exempel att fel domännamn avregistrerats till följd av att innehavaren begärt avregistrering av fel domännamn eller att registraren angett fel domännamn till Registry Services. Under deaktiveringsperioden och fram tills borttagningsdatumet för domännamnet går det att ta tillbaka domännamnet och återaktivera detta. 

Det kan också vara fel person som begärt avregistreringen och registraren måste se till att ha tillräckliga rutiner för att identifiera den som begär utförandet av en registreringstjänst och för att i efterhand kunna gå tillbaka och se vem som begärt utförandet.