Vad kan man göra när domännamn registrerats av obehörig? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Vad kan man göra när domännamn registrerats av obehörig?

Uppdaterad 6 Oct, 2020

Det finns tillfällen där domännamn har registrerats av en obehörig innehavare. Det kan vara situationer som: 

  • Obehöriga har registrerat domännamn i legitima företags identitet
  • Obehöriga har registrerat domännamn i legitima företags organisationsnummer, men med andra kontakt- och adressuppgifter
  • Obehöriga har registrerat domännamn i andra privatpersoners identitet
  • Obehöriga har registrerat domännamn i andra privatpersoners identitet, men med andra kontakt- och adressuppgifter.

Om ett sådant fall upptäcks så kan man mejla till; abuse@internetstiftelsen.se och informera om ärendet. Abusefunktionen gör då en bedömning för vidare hantering av ärendet.