Vad kan till exempel bli fel vid en överlåtelse? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad kan till exempel bli fel vid en överlåtelse?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

1. Att fel domännamn har överlåtits på grund av att:
a) innehavaren anger fel domännamn på blanketten
b) registraren anger fel domännamn till Registry Services

2. Att annan person än innehavaren initierar överlåtelsen. Det kan vara:
a) en anställd som saknar behörighet
b) någon som utger sig för att vara innehavaren