Vad menas med DNS-resolver? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Vad menas med DNS-resolver?

Uppdaterad 10 May, 2020

DNS-resolver är en DNS-programvara som översätter namn till IP-adress och tvärtom.