Vad menas med ompekning? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Vad menas med ompekning?

Uppdaterad 6 May, 2020

Ompekning är ändring av DNS-data för ett domännamn och mer specifikt en ändring av de NS-poster i zonfilen för ett viss domännamn. En NS-post innehåller namnet på den server där ytterligare information om en viss domän finns.