Vad menas med subregistrarer och får jag använda dem? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vad menas med subregistrarer och får jag använda dem?

Uppdaterad 5 May, 2020

Registraravtalet ingås mellan Internetstiftelsen och en registrar. Genom avtalet ges registraren rätt att utföra registreringstjänster under toppdomänen .se eller.nu. Om registraren samarbetar med en tredje part – en subregistrar – för att skaffa nya kunder eller för att utföra andra registreringstjänster ansvarar registraren fullt ut för dennes åtgärder. 

Med subregistrar avses den som tar emot uppdrag från innehavaren för registrarens räkning. Avtal ingås mellan registraren och innehavaren.

Urklipp ur registraravtalet 14.4:

”Registraren har rätt att utse subregistrar som har rätt att på Registrarens vägnar ta emot uppdrag om Registreringstjänster från Innehavare som sedan genomförs av Registraren via det tekniska gränssnittet EPP och på Registrarens eget Registrarkonto. Registraren ansvarar fullt ut i förhållande till Stiftelsen för subregistrarers handlande gällande Domännamn och Registreringstjänster.”