Vad är en auktoriseringskod? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Vad är en auktoriseringskod?

Uppdaterad 29 Apr, 2020

Auktoriseringskod (ibland kallad "auth kod") är innehavarens lösenord för dennes domännamn, som används för att genomföra byte av registrar för domänen. Koden genereras av registraren på begäran av innehavaren. Registraren har skyldighet att när som helst på uppmaning från innehavaren ta fram en auktoriseringskod för varje domännamn som registraren administrerar.

 Koden som genereras av registraren ska vara minst nio tecken, varav ett tecken ska vara liten bokstav, ett tecken stor bokstav, ett tecken specialtecken och ett tecken en siffra. I övrigt är registraren fri att utforma koden. Efter användning är koden förverkad. 

Ett vanligt förfaringssätt är att användaren har möjlighet att i registrarens kontrollpanel generera en kod genom att klicka på en knapp. Genom att ha denna funktion i en kontrollpanel har man också löst problemet med autentisering och säkerställt att det bara är innehavaren som får tillgång till den. Koden uppdateras sedan på Registry nivå genom att registraren utför kommandot ”domain update”.

Efter att ett byte av registrar har utförts nollställs koden hos Registryt