Vad räknas som en personuppgift? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Vad räknas som en personuppgift?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

En personuppgift är i princip allt som kan hänföras till en levande fysisk person, vilket bland annat innefattar namn, e-postadress och personnummer. Även en IP-adress kan utgöra en personuppgift.