Vad regleras i toppdomänlagen? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Vad regleras i toppdomänlagen?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet (toppdomänlagen) gäller för toppdomänen .se och reglerar bland annat:

• Den tekniska driften av .se-domänen samt tilldelning och registrering av .se-domäner.

• Vilka uppgifter registret över tilldelade domännamn ska innehålla och hur registeruppgifterna ska hanteras.

• Att uppgifterna i registret ska kunna hämtas utan avgift via internet. Uppgifter om fysiska personer (personuppgifter) får dock bara göras tillgängliga på detta sätt om den enskilde personen har gett sitt samtycke.

• Att Internetstiftelsen (domänadministratören) ska tillhandahålla ett tvistlösningssystem för domännamn (ATF).