Vad ska man göra när en obehörig har registrerat ett domännamn? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Vad ska man göra när en obehörig har registrerat ett domännamn?

Uppdaterad 29 Oct, 2020

Det finns tillfällen där domännamn har registrerats av en obehörig innehavare. Det kan vara situationer som: 

  • Obehöriga har registrerat domännamn i legitima företags identitet
  • Obehöriga har registrerat domännamn i legitima företags organisationsnummer, men med andra kontakt- och adressuppgifter
  • Obehöriga har registrerat domännamn i andra privatpersoners identitet
  • Obehöriga har registrerat domännamn i andra privatpersoners identitet, men med andra kontakt- och adressuppgifter.

Om ett sådant fall upptäcks så kan man maila abuse@internetstiftelsen.se och informera om ärendet. Abusefunktionen gör då en bedömning för vidare hantering av ärendet.