Vad sker med kontakter såsom Admin-c till domännamn som överförs till registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Vad sker med kontakter såsom Admin-c till domännamn som överförs till registrar?

Uppdaterad 5 May, 2020

Kontakterna kopplas bort. Till ett domännamn (domänobjekt) är det en innehavare kopplad, ett kontaktobjekt. Kontaktobjektet består av olika kontaktuppgifter som rör innehavaren och har en identifierare i systemet, ett kontakt-ID. I samband med byte av registrar flyttas domänobjektet till den mottagande registraren. Det innebär att efter byte av registrar så är det den mottagande registraren som förvaltar domänobjektet och kontaktobjektet för innehavaren. Det betyder att registraren kan administrera domän- och kontaktobjektet via EPP. Då är det alltså fullt möjligt att koppla andra kontaktobjekt mot domännamnet, till exempel teknisk kontakt. 

När det gäller innehavaren skapas ett nytt kontaktobjekt (kontakt-ID) som innehåller uppgifter om innehavaren. Om du som registrar, på uppdrag av innehavaren, kopplar ytterligare kontakter mot ett domänobjekt kan du välja att använda ett existerande kontaktobjekt som du förvaltar eller skapa ett nytt.