Vad sker med kontakter till domännamn då innehavare byter registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Vad sker med kontakter till domännamn då innehavare byter registrar?

Uppdaterad 14 May, 2020

(Registryt hanterar inte längre kontakter såsom admin, billing och tech på grund av GDPR. Kontakter med dessa roller kan inte längre kopplas mot domänobjekt på registrynivå.)

Till ett domännamn (domänobjekt) är det en innehavare kopplad, ett kontaktobjekt. Kontaktobjektet består av olika kontaktuppgifter som rör innehavaren och har en identifierare i systemet, ett kontakt-ID. I samband med byte av registrar flyttas domänobjektet till den mottagande registraren. Det innebär att efter byte av registrar så är det den mottagande registraren som förvaltar domänobjektet och kontaktobjektet för innehavaren. Det betyder att registraren kan administrera domän- och kontaktobjektet via EPP. 

När det gäller innehavaren skapas ett nytt kontaktobjekt (kontakt-ID) som innehåller uppgifter om innehavaren.