Var finns information om UDRP och tvistlösning av .nu-domäner? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Var finns information om UDRP och tvistlösning av .nu-domäner?

Uppdaterad 4 May, 2020

Tvistlösning för .nu-domäner
Enligt paragraf 10.3 i Registraravtalet så förbinder Registraren sig att med avseende på tvister mellan Innehavare och tredje man rörande ett Domännamn under toppdomänen .nu tillämpa av Internetstiftelsen från tid till annan antagen tvistlösningspolicy för domännamn registrerade under toppdomänen .nu, som finns tillgänglig på Internetstiftelsens webbplats för Registrarer. 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) är en policy framtagen av ICANN för att hantera domännamnstvister och har tillämpats på .nu domäner innan Internetstiftelsen övertog drift och administration av toppdomänen .nu. När Internetstiftelsen tog över .nu beslutade man att fortsätta att tillämpa UDRP-modellen på toppdomänen då det är en etablerad tvistlösningsmodell samt att man ville undvika att införa större förändringar i hur toppdomänen .nu fungerade.

För mer information om UDRP, se http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp samt på  Internetstiftelsens webbplats https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosning-for-nu-domaner

Handläggning av tvistlösning under UDRP
Om någon anser att någon annan har registrerat ett .nu-domännamn som hen själv har rätt till kan tilldelningen av domännamnet prövas i efterhand genom att vända sig till en av de organisationer som är godkända av ICANN att handlägga ärenden under UDRP.  Lista finns publicerad på ICANNs webbplats 

Om tvist gäller en .nu-domän hanteras tvisten av (en av ICANN godkända) tvistlösningsorganisationer samt innehavarens registrar. Följaktligen måste du som registrator implementera och övervaka delar av processen för sådana tvistlösningsmål. Internetstiftelsen är inte inblandad i administration eller handläggning av tvister om .nu-domäner.  Tvister om tilldelningen av .nu-domännamn tillämpas enligt Uniform Domain-Name-Dispute-Resolution Policy (UDRP), en policy som har framtagits av ICANN. http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules

Tvistlösningsförfarandet genom ATF eller UDRP är alternativ till att gå till domstol. En part har alltid möjlighet att ansöka om att få saken prövad i allmän domstol.

Som registrar måste du känna till både UDRP och de procedurregler som kan gälla i tvistelösningsärenden som rör .nu -domännamn. Nedan följer en översikt över de åtaganden som gjorts av registratorer enligt UDRP- och UDRP -procedurreglerna. Observera att tvistlösningsorganisationen som hanterar ärendet kan ha specifika regler för behandling av ärenden som en registrator måste känna till. Sådana specifika regler tas inte upp här.

Registrar's commitment under UDRP, and UDRP procedural rules
Processing
- A registrar will be notified when a dispute-resolution case has been initiated concerning a domain name whose domain holder is a customer of the registrar.
- A domain name that is the object of a dispute resolution shall not be transferred or moved between registrars while the case is still ongoing, and then up until 15 workdays following the conclusion of the case (UDRP, paragraph 8). As a registrar, you must monitor that any such actions are not taken during this period.
- A registrar must also implement the decision made in the dispute-resolution case (meaning, either de-register or transfer the domain name) within the time frame stated in UDRP, paragraph 4k, and inform the party concerned when the implementation of the decision will occur (UDRP procedural rules, paragraph 16).

Other
- UDRP contains rules concerning the transfer of domain names or the change of registrars for domain names that are subject to processes in a court or an arbitration tribunal and about which you as registrar must be aware (refer to UDRP paragraph 8).
- UDRP, paragraph 4h, states that a registrar cannot be held responsible for decisions made in a dispute-resolution case.

(No updates since 2013-09-02)