Var regleras hantering av personuppgifter? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Var regleras hantering av personuppgifter?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Förutom sektorspecifik lagstiftning om hantering av personuppgifter, innehåller Dataskyddsförordningen, GDPR, allmänna regler om hanteringen av personuppgifter. GDPR kompletteras av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen.