Varför krävs ett funktionsprov mot registryts testsystem? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Varför krävs ett funktionsprov mot registryts testsystem?

Uppdaterad 5 May, 2020

Registry Services vill genom detta tekniska prov säkerställa att registrarens system kan utföra registreringstjänster mot Registry via EPP.