Varför krävs ett funktionsprov mot registryts testsystem? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Varför krävs ett funktionsprov mot registryts testsystem?

Uppdaterad 22 Maj, 2020

Registry Services vill genom detta tekniska prov säkerställa att registrarens system kan utföra registreringstjänster mot Registry via EPP.