Vem skapar ett kontakt-ID, Registry Services eller registraren? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Vem skapar ett kontakt-ID, Registry Services eller registraren?

Uppdaterad 10 May, 2020

Det gör registraren själv via EPP genom kommandot "create contact". I EPP-guiden finns det information om rekommenderat format. 

Vid byte av registrar är det dock Registry Services som utformar kontakt-ID:et, kopierar uppgifterna i befintlig kontakt och skapar kontakten/kontakt-ID:et.