Vems avtal mot innehavare gäller när en registrars avtal upphör att gälla? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Vems avtal mot innehavare gäller när en registrars avtal upphör att gälla?

Uppdaterad 2 May, 2020

När en registrars avtal med Internetstiftelsen upphör att gälla fortsätter innehavarens avtal att gälla på samma sätt som tidigare, men motparten är istället Internetstiftelsen, som kommer att informera innehavaren om att denne så snart som möjligt bör välja en ny registrar.  

För .se och .nu-domäner gäller detta: Innehavaren ska under tiden Internetstiftelsen är temporär Registrar välja en ny registrar, och avstår innehavaren från att välja ny registrar kommer domännamnet deaktiveras och avregistreras vid registreringsperiodens utgång.