Vi är två registrarer som använder samma tekniska plattform. Måste båda ha registraravtal? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vi är två registrarer som använder samma tekniska plattform. Måste båda ha registraravtal?

Uppdaterad 5 May, 2020

Ja, en förutsättning är att ni bägge har registraravtal med Internetstiftelsen för att kunna ingå avtal med kund gällande domäner. Alternativet är att en av er är subregistrar som ingår avtal med kund för registrarens räkning.