Vilka är konsekvenserna om innehavaren vill registrera sig via ett proxybolag i stället för med egna uppgifter? - Kunskapsbas / Rutiner / Nyregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vilka är konsekvenserna om innehavaren vill registrera sig via ett proxybolag i stället för med egna uppgifter?

Uppdaterad 5 May, 2020

När en innehavare registrerar ett domännamn under toppdomänen .se eller .nu godkänns Registreringsvillkoren. I dessa stadgas av (punkt 4) att innehavaren är skyldig att ange fullständiga kontaktuppgifter samt fortlöpande informera registraren om eventuella förändringar. Väljer innehavaren att använda ett "proxybolag" så är det proxybolaget som är innehavare av domännamnen. Avtalet är mellan Internetstiftelsen och proxybolaget, inte med innehavaren eller eventuella bolag som i sin tur har ett avtal med proxybolaget.