Vilka skyldigheter har registraren att skicka uppdaterade uppgifter till Registry Services? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Vilka skyldigheter har registraren att skicka uppdaterade uppgifter till Registry Services?

Uppdaterad 2 May, 2020

Registraren ska i enlighet med Registraravtalet § 9.3 kontrollera innehavarens uppgifter och fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella.