Vilka åtgärder kan vidtas för att korrigera felaktiga organisationsnummer? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Vilka åtgärder kan vidtas för att korrigera felaktiga organisationsnummer?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Ett domännamn kan ha registrerats på ett felaktigt organisationsnummer. Se exempel nedan på hur korrigering kan ske.

Exempel: Ett domännamn registrerades år 2003 på uppdrag av Bolaget A. Registreringen hamnade dock på fel organisationsnummer, vilket ledde till att innehavaren istället blev Bolaget B. Registraren som utförde registreringen har gått i konkurs sedan flera år tillbaka och det går därför inte att få tag i handlingar från registraren. Bolaget A har skickat in kvitton på att de har genomfört betalningar genom åren.

En situation som den ovan kan lösas genom att den felaktiga innehavaren (Bolaget B) kontaktas och ombeds göra en överlåtelse till den rätte innehavaren (Bolaget A). Den felaktiga innehavaren (Bolaget B) kan också skriftligt intyga att den inte gör anspråk på domännamnet samtidigt som den rätte innehavaren (Bolaget A) får komma in med intyg om att de använder domännamnet samt kvitton som visar att de har betalat för domännamnet vid tidigare tillfällen. Bolaget A måste även acceptera Internetstiftelsens registreringsvillkor.