Vilket ansvar har jag som registrar för mina subregistrarer? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vilket ansvar har jag som registrar för mina subregistrarer?

Uppdaterad 5 May, 2020

Registraren ansvarar fullt ut i förhållande till Internetstiftelsen för subregistrarers handlande gällande domännamn och registreringstjänster.

Med subregistrar menas i informationsmaterialet och avtal att en registrar får använda sig av återförsäljare som tar emot uppdrag från innehavare för en registrars räkning. Om en registrar använder sig av återförsäljare är registraren dock fortfarande avtalspart gentemot innehavarna. Det är därför registrarens namn alltid måste kommuniceras av subregistraren gentemot innehavarna.