What are the implications of a registrant registering through what is known as a proxy company instead of using his/her own information? - Kunskapsbas / Rutiner / Nyregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

What are the implications of a registrant registering through what is known as a proxy company instead of using his/her own information?

Uppdaterad 21 May, 2020

När en innehavare registrerar ett domännamn under toppdomänen .se eller .nu godkänns Registreringsvillkoren. I dessa stadgas av (punkt 4) att innehavaren är skyldig att ange fullständiga kontaktuppgifter samt fortlöpande informera registraren om eventuella förändringar. Väljer innehavaren att använda ett "proxybolag" så är det proxybolaget som är innehavare av domännamnen. Avtalet är mellan Internetstiftelsen och proxybolaget, inte med innehavaren eller eventuella bolag som i sin tur har ett avtal med proxybolaget.