What happens when Registry Services deletes a domain? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

What happens when Registry Services deletes a domain?

Uppdaterad 19 Apr, 2020

När deaktiveringsperioden (60 dagar)  har löpt ut, utan att någon förnyelse har skett, kommer Registry Services att överföra domänen till en intern registrar. Ett <iis: transferNotify /> -meddelande kommer att skickas via EPP till  den tidigare registraren.

Domänen kommer därefter att släppas för nyregistrering när <iis: relDate /> nås.