Whose agreement with the registrant applies when a registrar’s agreement expires? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Whose agreement with the registrant applies when a registrar’s agreement expires?

Uppdaterad 21 May, 2020

När en registrars avtal med Internetstiftelsenupphör att gälla fortsätter innehavarens avtal att gälla på samma sätt som tidigare, men motparten är istället Internetstiftelsen, som kommer att informera innehavaren om att denne så snart som möjligt bör välja en ny registrar.  

För .se och .nu-domäner gäller detta: Innehavaren ska under tiden Internetstiftelsenär temporär Registrar välja en ny registrar, och avstår innehavaren från att välja ny registrar kommer domännamnet deaktiveras och avregistreras vid registreringsperiodens utgång.