Your EPP-servers sends tags with “dom”, “con” and “hos” instead of “domain”, “contact” and “host”. Isn't that wrong? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Your EPP-servers sends tags with “dom”, “con” and “hos” instead of “domain”, “contact” and “host”. Isn't that wrong?

Uppdaterad 25 Apr, 2020

Någon kan verkligen tro det, men namnområdets prefix är inte en del av standarderna. Vi rekommenderar att ni använder en XML-parser och en XPath-motor. Det gör att du kan använda dina egna prefix.

RFC 5730 Avsnitt 2 säger tydligt:

 “EPP använder XML-namnutrymmen för att tillhandahålla ett utsträckbart ramverk för objekthantering och för att identifiera scheman som krävs för XML-instansseparering och validering. Dessa namnutrymmen och schemadefinitioner används för att identifiera både basprotokollschemat och scheman för hanterade objekt. XML-namnområdet för prefix som används i exempel (till exempel strängen "foo" i "xmlns: foo") är enbart för illustrativa syften. En överensstämmande implementering MÅSTE INTE kräva användning av dessa eller andra specifika namnutrymme-prefix. ”