Bilaga 2b - Registreringsvillkor .nu 2024-06-03

Registreringsvillkor för .nu domäner.

Dessa reviderade villkor gäller samtliga domäninnehavare från och med 2024-06-03.