Bilaga 4 Avgifter och betalningsvillkor

Bilaga 4 - Avgifter och betalningsvillkor

REVIDERAT REGISTRARAVTAL OCH BILAGOR FÖR .SE OCH .NU

Uppdaterat Registraravtal, samt Bilaga 4 (Avgifter och betalningsvillkor) och Bilaga 7 (Rutinbeskrivningar) träder i kraft den 1 januari 2023.  

Uppdaterad Bilaga 1 (Generella krav) träder i kraft först den 1 juni 2023. Detta gäller för befintliga registrarer som har tecknat avtal innan 1 januari 2023; för nya registrarer som tecknar avtalet efter 1 januari 2023 gäller kraven från att de tecknar avtalet.