FAQ för registrarer (språk svenska)

FAQ för registrarer, underlag för studiematerial. Version 1 januari 2024.