FAQ för registrarer (språk svenska)

FAQ för registrarer, underlag för studiematerial. Uppdaterad oktober 2022.