Glossary of Industry terms - svenska och engelska

Glossary of common industry terms - Vanligt förekommande branschspecifika ord och begrepp (svenska/engelska - English/Swedish)