Om registrar är okontaktbar, kan Registry Services utföra registreringstjänst åt registranten? - Knowledgebase / Legal - Support Portal | Registry Services

Om registrar är okontaktbar, kan Registry Services utföra registreringstjänst åt registranten?

Updated 17 Apr, 2020

Nej, om registraren inte är kontaktbar trots upprepade försök kan innehavaren göra en klagomålsanmälan till Registry Services som därefter kommer att utreda saken vidare. Vi utför dock inte registreringstjänsten.