Ifall registraren inte går att nå, kan Registry Services utföra registreringstjänster åt innehavaren? - Knowledgebase / Legal - Support Portal | Registry Services

Ifall registraren inte går att nå, kan Registry Services utföra registreringstjänster åt innehavaren?

Updated 19 Apr, 2020

Nej, om registraren inte är kontaktbar trots upprepade försök kan innehavaren göra en klagomålsanmälan till Registry Services som därefter kommer att utreda saken vidare. Vi utför dock inte registreringstjänsten.