Can Registry Services help a registrar perform a registration service if, for example, the registrar is experiencing operational disruptions or lacks support in their registration system? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Can Registry Services help a registrar perform a registration service if, for example, the registrar is experiencing operational disruptions or lacks support in their registration system?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Ja, mot en särskild avgift. I registraravtalet punkt 15.3 står det: Stiftelsen åtar sig att tillhandahålla särskild tjänst för Registrarer som vid tillfället för begäran inte kan utföra viss Registreringstjänst via det tekniska gränssnittet EPP. Tjänsten innebär att Stiftelsen utför Registreringstjänster för Registrarens räkning mot en särskild avgift.  Kontakta registry@internetstiftelsen.se för detaljerade rutiner.