Kan Registry Services hjälpa en registrar med att genomföra en registreringstjänst om registraren t.ex. har driftstörningar eller saknar stöd i sitt registreringssystem? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa en registrar med att genomföra en registreringstjänst om registraren t.ex. har driftstörningar eller saknar stöd i sitt registreringssystem?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Ja, mot en särskild avgift. I registraravtalet punkt 15.3 står det: Stiftelsen åtar sig att tillhandahålla särskild tjänst för Registrarer som vid tillfället för begäran inte kan utföra viss Registreringstjänst via det tekniska gränssnittet EPP. Tjänsten innebär att Stiftelsen utför Registreringstjänster för Registrarens räkning mot en särskild avgift. Kontakta registry@internetstiftelsen.se för detaljerade rutiner.