När har konsumenten ångerrätt? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

När har konsumenten ångerrätt?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Utgångspunkten är att konsumenten garanteras en ångerrätt enligt distansavtalslagen.

Ångerrätten innebär att konsumenten, utan att ange något skäl, kan ångra en beställning inom 14 dagar. När ångerrätten utövas ska konsumenten få tillbaka vad han eller hon har betalat.

Undantag från konsumentens ångerrätt enligt distansavtalslagen finns dock i vissa situationer. Ett av dessa undantag gäller om avtalet avser en tjänst som redan har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och om konsumenten gått med på att det inte finns någon ångerrätt. Ifall att konsumenten fråntas ångerrätten på detta sätt är det viktigt att konsumenten informeras på ett tydligt sätt.

Eftersom distansavtalslagen bara gäller för konsumenter saknar juridiska personer ångerrätt. Enskilda firmor har dock erkänts en ångerrätt i telekombranschens uppföranderegler, som motsvarar konsumenters ångerrätt vid distansavtal.