Vad omfattar Internetstiftelsens självstudiematerial? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vad omfattar Internetstiftelsens självstudiematerial?

Uppdaterad 5 May, 2020

Självstudiematerialet omfattar bland annat: 

• Internet och dess olika organisationer, grundläggande teknik. 

• Lagar. Distansavtalslagen, Personuppgiftslagen, Toppdomänlagen 

• Registraravtalet, Kundtjänstfunktion, förväntade servicenivåer, behandlingstider. 

• Administrativa rutiner för nyregistrering, byte av registrar, överlåtelse, uppdateringar, spärrade/reserverade domäner, avregistrering med mera.

Delar av studiematerialet hittar ni under "Nedladdningar", FAQ för registrarer och Ordlista:

https://support.registry.se/sv/downloads/studiematerial-study-material