Svenskarna och internet 2020 | The Swedes and the Internet 2020 - Nyheter / General - Support Portal | Registry Services

Svenskarna och internet 2020 | The Swedes and the Internet 2020

15 dec., 2020 General

I Sverige år 2020 har digitaliseringen fått visa vad den går för, och internet har varit en ovärderlig hjälp under pandemin.  

Nu har den årliga studien av svenska folkets internetvanor äntligen landat och ni kan via länken här gå direkt till sammanfattningen: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/sammanfattning/

I år jämför vi hur situationen såg ut precis före och i början av coronapandemin med läget efter sommaren. Detta har gett oss en unik möjlighet att mäta vilken effekt som pandemin har på svenskarnas digitala liv.  

Vi får även en inblick i vilka beteenden och nya vanor online som vi tänker hålla kvar vid "på andra sidan pandemin". Vilka affärsmöjligheter det kan innebära i framtiden lämnar vi till er att fundera vidare på –  så in och läs –  och begrunda!

2588639TYNZCYZPTBKNZGR0-ALX_6739.jpg

In Sweden in 2020, digitalisation has had to show what it's good for, and the internet has been an invaluable help during the pandemic.

Finally the annual study of the Swedish people's internet habits has finally landed and you can go directly to the  English summary via the link here, https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/the-swedes-and-the-internet-2020-summary/

This year, for the first time ever, we have supplemented the survey with another data collection, in the third quarter of the year. This allows us to compare the situation just before and at the beginning of the COVID-19 pandemic with the situation after the summer. This has given us a unique opportunity to measure the effect that the pandemic has had on Swedes' digital lives. 

We also get an insight into what behaviors and new habits online we intend to stick to "on the other side of the pandemic". What this may mean for future business opportunities we leave up to you – enjoy your reading!