DNS högskolekurs - News / Training - Support Portal | Registry Services

DNS högskolekurs

10 Oct, 2023 Training

Information om vår högskolekurs i DNS, "Internets domännamnssystem". Kursen ger 7,5 högskolepoäng..

Kommande kurstillfällen: VT 2025 då kursen kommer att gå två gånger, se nedan.

  • Januari till mars på plats på KTH i Flemingsberg (Stockholm).

  • Januari till juni på distans (utom tentamen i Karlstad) på Karlstads universitet.

Båda tillfällena söks på vanligt sätt för högskolekurser genom antagning.se