Självstudier för registrarer | Self-studies for registrars - News / General - Support Portal | Registry Services

Självstudier för registrarer | Self-studies for registrars

31 May, 2023 General

Utbildade medarbetare i domänkunskap

Registraren ska numera ha minst två medarbetare som har genomgått utbildning i form av Internetstiftelsens självstudiematerial som tillhandahålls på registrarwebben. Materialet finns i en svensk och en engelsk version. Vi har uppdaterat och samlat ihop materialet under fliken Guider / Guides här på registrarwebben.

Självstudiematerialet utgår från hantering av .se- och .nu-domäner och innehåller:

Domänkunskap - webbkurs (uppdaterad 2023)
Tre lektioner
-Allmänna grunder (9 minuter)
-Rutiner för registreringstjänster (9 minuter)
-Tvistlösning (cirka 5 minuter)

FAQ för registrarer
Frågor och svar om rutiner, ekonomi, ärendehantering med mera som är viktiga att känna till för Internetstiftelsens registrarer, här samlade i ett dokument för nedladdning.

Terminologi i domänbranschen
En ordlista med förekommande branschtermer och begrepp som är viktiga att känna till.

EPP Protokollet
Kommandon, extensions, exempelkod, med mera samlat i ett dokument för nedladdning. (Informationen ges endast på engelska.)

Training of registrar employees in domain knowledge

The registrar is now required to have a minimum of two employees who have completed the training provided by The Swedish Internet Foundation, available here on this website as self-study material. The material is available in a Swedish and an English version.

Under the tab Guides, the section Self-studie materials will gather the materials that previously were available in various places here on the Registrar website, registry.se. Furthermore, the online course on Domain Knowledge has been revised to reflect the latest updates for the year 2023.

The self-study materials cover the management of .se and .nu domains and include:

The Domain Knowledge online course
Three lessons
-The Basics (9 minutes)
-The Routines (9 minutes)
-Dispute resolutions (approx. 5 minutes).

Registrar FAQ
We have compiled a document that answers common queries about serving as a registrar for The Swedish Internet Foundation and handling .se and .nu domains. (.pdf)

Industry Terms and Concepts
Glossary - a compilation of common industry terms and concepts that are important to know (.pdf).

The EPP Documentation
The protocol, EPP commands, our extensions, code samples, and more (.pdf)