Kurser | Training - News / Training - Support Portal | Registry Services

Kurser | Training

7 May, 2021 Training

När vi har kurser på gång, då kan du se datum och information om detta här. Registry Services erbjuder regelbundet utbildning för våra registrarers personal, frivilligt och kostnadsfritt.  

Till att börja med  erbjuder vi kurserna på svenska. Finns intresse, det vill säga, om vi får in kursanmälningar och/eller positiv feedback från er registrarer kommer vi att erbjuda fler kurstillfällen och även kurstillfällen som genomförs på engelska.  

Registry Services offers training for our registrars' staff regularly. Initially, we offer this training only in Swedish. If there is a demand, that is, if we receive many registrations and/or positive feedback from you Registrars, then we will offer more dates and/or include training opportunities in English.