Danny Aerts slutar som vd på Internetstiftelsen | Danny Aerts resigns as CEO - News / General - Support Portal | Registry Services

Danny Aerts slutar som vd på Internetstiftelsen | Danny Aerts resigns as CEO

14 May, 2020 General

Danny Aerts kom från Spray till Internetstiftelsen år 2006 och har sedan dess varit vd för organisationen. Beslutet att lämna är helt hans eget.

Ylva Hambraeus Björling har fått förlängt förtroende som styrelseordförande för Internetstiftelsen i ytterligare en mandatperiod om två år. Hon kommer att leda rekryteringsgruppen som ska hitta en ny vd. Ett arbete som inleds omgående.

För mer information se pressmeddelande på följande länk: https://internetstiftelsen.se/press/pressmeddelanden/danny-aerts-slutar-som-vd-forinternetstiftelsen-nasta-ar/

Danny Aerts resigns as CEO

Danny Aerts resigns as CEO of The Swedish Internet Foundation. He has informed the foundation's board that he will resign as CEO in August 2021.

Danny Aerts came from Spray to The Swedish Internet Foundation in 2006 and has been CEO of the organization since then. The decision to leave is entirely his own.

Ylva Hambraeus Björling has been granted renewed confidence as chairman of the board of The Swedish Internet Foundation for a further two-year term. She will lead the recruitment group to find a new CEO. This work will begin immediately.

For more information on this, please go to the press release at the following link: https://internetstiftelsen.se/en/press-english/danny-aerts-resigns-as-ceo-of-the-swedishinternet-foundation-next-year/