Prishöjning 1 januari 2021 | Price increase January 1, 2021 - News / General - Support Portal | Registry Services

Prishöjning 1 januari 2021 | Price increase January 1, 2021

15 Sep, 2020 General

Internetstiftelsens styrelse har beslutat att göra en prishöjning för .se och .nu domän-namn med 10 kronor från den 1 januari 2021.

För nyregistrering och förnyelse är registreringsperioden för .se- och .nu-domäner mellan 12-120 månader. Lägsta avgift som kan betalas är för 12 månader vilket blir 110 SEK efter prishöjningen. Den högsta avgiften, för 120 månader, blir därmed 1100 SEK efter prishöjningen.

Priset för domännamn för .se och .nu har varit oförändrat sedan 1 januari 2018.

Price increase January 1, 2021
The Swedish Internet Foundation's board has decided to increase the price for the .se and .nu domain names with 10 SEK from January 1, 2021. 

For new registration and renewal, the registration period for .se and .nu domains is between 12-120 months. 

The lowest fee that can be paid is for 12 months, which will be 110 SEK after the price in¬crease. The highest fee, for 120 months, will be 1100 SEK after the price increase.

The prices for .se and .nu domain names has been unchanged since January 1, 2018.