Svenskarna och internet 2021 | The Swedes and the Internet 2021 - News / General - Support Portal | Registry Services

Svenskarna och internet 2021 | The Swedes and the Internet 2021

8 Nov, 2021 General

I Sverige år 2021 är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet. Under ett år som präglats av coronapandemin har också en stor del av arbete och utbildning skett via nätet. Hälften av Sveriges yrkesverksamma har arbetat hemifrån det senaste året. Detta har fungerat bra och 9 av 10 som arbetat hemifrån vill fortsätta göra det när pandemin är helt över, men inte lika mycket.

Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs årligen av oss på Internetstiftelsen.
Sammanfattningen av årets rapport av svenska folkets internetvanor finns på  https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/

The Swedes and the Internet 2021

‘In Sweden in 2021, digital life is as real as everyday life. During a year marked by the corona pandemic, a large part of work and education has also taken place online. Half of Sweden's professionals have worked from home in the past year. This has worked well and 9 out of 10 who work from home want to continue doing so when the pandemic is completely over, but not as much.’

The survey The Swedes and the Internet is conducted annually by The Swedish Internet Foundation.
Please find a summary of this year's edition of the report at  https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/summary-in-english/